Sådanne anmodninger behandles inden for en arbejdsdag.