Det mindste investeringsbeløb for ethvert omsætteligt instrument er 10 EUR.