Alle handler som du opretter eksekveres i henhold til markedseksekveringsmodellen.