Det grundlæggende handelsprincip med Libertex platformen er følgende: resultatet for en handel ændres I forhold til prisen på det underliggende aktiv som handlen er baseret på.


For at investerer dine penge mere effektivt, kan en trader bruge multiplikator funktionen, som indstilles i det øjeblik hvor handlen åbnes. Multiplikator er en værdi som bestemmer hvordan handelsresultatet ændres i forhold til det underliggende aktivs pris.

Når der handles aktiver, kan der kun bruges heltal som multiplikatorværdier. For at se den maksimalt mulige multiplikatorværdi for hvert enkelt handelsinstrument, henvises der til handelsinstrumentets specifikationer.