Vi beder dig om at give dine identifikationsdokumenter for at sikre at dine penge altid bliver opbevaret sikkert.


Vi regner med din fulde forståelse og støtte vedrørende dette, da vi værdsætter langsigtet samarbejde med vores kunder, og vi skal bekræfte et sådant samarbejde med den nødvendige dokumentation.


For at lære hvornår vi forbeholder os ret til at bede dig om identifikationsdokumenter, så henviser vi til vores kundeaftale og andre politikker som du accepterede da du åbnede en konto hos os, såsom Cl. 19.2 i CFDs Trading Client Agreement (link).


Virksomheden har til enhver tid ret til at anmode om enhver dokumentation for at bekræfte den økonomiske kilde til deres handelskonti.


Vi beder dig igen om din fulde støtte og forståelse, da dette ikke kun er vores krav, men en betingelse som er fastsat af betalingsvalideringspolitikkerne som der er acceptere af de fleste internationale virksomheder der opererer på internettet. Vi bekræfter herved at vi ikke har til hensigt at forsinke vores kunders udbetalingsanmodninger, samtidigt med at vi garanterer for den yderste sikkerhed for alle transaktioner mellem vores kunder og os.