Páka je poměr mezi objemy, s nimiž se obchoduje, tj. celková výše investice s použitým násobitelem a použitá částka marže.

Jaká je maximální páka pro každou třídu aktiv? 

a. 30:1 pro hlavní měnové páry (3,33% marže)

b. 20:1 pro menší měnové páry, zlato a hlavní indexy (5% marže)

c. 10:1 u komodit jiných než zlato a u menších indexů (10% marže)

d. 5:1 pro jednotlivé akcie a jiné referenční hodnoty (20% marže)

e. 2:1 pro kryptoměny (50% marže)


Jak to ovlivní můj obchodní účet u společnosti Libertex?

Když obchodujete s jakýmkoli aktivem, použitý pákový efekt závisí na třídě, do které takové aktivum patří .

S vyšším pákovým efektem potřebujete méně finančních prostředků (marže) k otevření pozice, což vám umožní otevřít velké obchody a investovat jen zlomek.

Naopak pokud je pákový efekt nízký, budete potřebovat více vlastních prostředků k otevření vaší pozice.

Jak zjistím celkovou částku obchodů, které mohu otevřít, když zůstatek na účtu je N?

Maximální částka= volná marže * Maximální pákový efekt pro danou třídu aktiv

Příklad 1.

Předpokládejme, že nyní zůstatek na účtu opět činí 10 000€, ale chcete otevřít více obchodů na EUR/USD.

Toto je hlavní měnový pár, takže maximální pákový efekt je 30:1.

Maximální celkový objem obchodu s uplatněným násobitelem je tedy 10 000 * 30 = 300 000€.

Můžete si tedy otevřít libovolný počet obchodů EUR/USD, ale jejich celková hodnota, včetně násobitele, nesmí překročit 300 000€.

Příklad 2.

Předpokládejme, že zůstatek na účtu opět činí 10 000€ a vy chcete otevřít více obchodů se zlatem.

U menších měnových párů, zlata a hlavních indexů je maximální pákový efekt 20:1.

Maximální celkový objem obchodu s uplatněným násobitelem je tedy 10 000 * 20 = 200 000€.

Pokud chcete obchodovat bez omezení, můžete se stát profesionálním obchodníkem. Pro více informací jak na to, klikněte zde.