Když otevíráte vaše pozice, nezapomeňte, že celková použitá marže nesmí překročit vaši volnou marži.

Zde je příklad.

Předpokládejme, že zůstatek na vašem účtu je 10 000€, přičemž již bylo použito 3 333€.

Vaše volná marže tedy činí 6 667€.

Nyní chcete investovat 700 EUR v EUR/USD s násobitelem 500. Marže, kterou budete potřebovat k otevření tohoto obchodu, je:

Marže= 700 * 500 * 1/30 = 11 667€

Vaše volná marže, tedy 6 667 eur, je nižší než marže pro tuto pozici, 11 667€; proto váš obchod nebude umístěn a na obrazovce se zobrazí varování Nedostatečné prostředky.

Chcete-li tento problém vyřešit, musíte buď investovat menší částku, nebo nastavit menší násobitel.

Pokud chcete obchodovat bez omezení pákového efektu, můžete požádat o stav profesionálního klienta. Zde je postup.