Zde je několik možných důvodů:


 - Dotčený kontrakt expiroval.

Na burze existuje několik obchodovaných kontraktů, a my Vám umožníme obchodovat pouze některý z těchto. Každý kontrakt má svůj termín a po uplynutí této lhůty nahrazujeme předchozí kontrakt dalším. Ceny těchto dvou kontraktů se zpravidla liší, v porovnání s jinými zdroji dat. Pokud však porovnáte naše kvóty s cenami na burze, uvidíte, že se shodují; proto jsou kvóty, které nabízíme, skutečnými tržními kvótami.

Chcete-li vidět datum expirace a další specifikace kontraktu, podívejte se na Specifikace instrumentu: (https://app.libertex.com/cfd-specification/) Pokročilé - Datum expirace.


 - Kvóty uvedené pro odlišné kontrakty.

Některá aktiva nebo instrumenty jsou obchodované na více burzách, např. Nikkei 225 je obchodovaný na burzách CME Group a Tokyo Stock Exchange, s možnými rozdíly v kotacích a podmínkách mezi oběma burzami. I díky jedné směně může existovat několik kontraktů se stejným obchodovaným podkladovým aktivem v současnou dobu, ale s odlišnou dobou expirace.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o každém konkrétním kontraktu s odkazem na příslušnou burzu, podívejte se na Specifikaci smlouvy: (https://app.libertex.com/cfd-specification/) Pokročilé - Místo