Ujistěte se, že jste Váš profil ověřili přes odeslání všech požadovaných dokumentů. Pokud si nejste jisti, že byl Váš účet ověřený, nebo nevíte, proč byly Vaše ověřovací dokumenty zamítnuty, pošlete nám prosím e-mail na info@libertex.com se všemi podrobnostmi, nebo nás kontaktujte přes živý chat během pracovních hodin.