Budoucí kontrakt s sebou nese povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum v určeném čase v budoucnosti, za cenu dnes stanovenou.

Obchodní platforma Libertex umožňuje obchodovat CFD na futures. CFD, neboli contract for difference, je finanční instrument, který umožňuje vydělávat z kolísání cen podkladového aktiv bez vlastnictví tohoto aktiva.

Obchodní podmínky CFD na Futures


Future kontrakty mají termín, určený burzou cenných papírů.

Futures také mají datum expirace, po kterém jsou uzavřeny všechny obchody, založené na příslušném budoucím kontraktu. Chcete-li zobrazit datum expirace futures, přečtěte si prosím Specifikaci instrumentu na naší webové stránce.

Po vypršení platnosti budoucího kontraktu se zruší všechny čekající příkazy, s ním spojené.


Poznámka: Vzhledem k drastickému poklesu likvidity na futures v posledních dnech společnost provádí rollover nejbližších futures, obchodovaných před datem vypršení příslušného budoucího kontraktu.

Aby obchodníci mohli držet dlouhé pozice na CFD na futures, získají tito obchodníci automatickou funkci rolloveru.


Proces obchodního rolloveru

Výsledek obchodu je určený na základě expirace budoucího kontraktu.

Technicky je tento obchod uzavřený v poslední dostupné ceně kontraktu.

"Starý" kontrakt je nahrazený "novým", přičemž se použijí různé kvóty.

Obchod je otevřený s ohledem na nový kontrakt, jehož hodnota a hodnota multiplikátoru zůstávají stejné. Z technického hlediska jde o nový obchod, pokud jde o nový kontrakt, a proto se účtuje obchodní poplatek.

Když kontrakt přejde přes rollover, vypočítá se taková cena otevření tak, aby v okamžiku první kotace nového dostupného kontraktu mohl být uložený výsledek předchozího obchodu, který byl obdržený po uplynutí jeho platnosti.

Chcete-li vypočítat novou cenu otevření, můžete použít následující vzorec:

NewOpenRate' = 'NewContractPrice' * 'LastOpenRate' / 'ExpLastPrice', kde:

NewOpenRate je cena otevření nového obchodu

NewContractPrice je první cenová nabídka dostupná pro nový kontrakt po expiraci předchozího

LastOpenRate je předchozí cena otevření

ExpLastPrice je poslední dostupná cena předchozího kontraktu